ในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต นั้นการจัดการและเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งถือเป็นสิ่งจำเป็น พื้นที่สำหรับการติดตั้งในแต่ละที่นั้นอาจมีที่มาและสภาพที่แตกต่างกัน     ในกรณีนี้เราสามารถให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินพื้นที่และให้คำแนะนำต่างๆ  สำหรับปูพื้นไม้ลามิเนต สำหรับพื้นที่รูปแบบต่างๆที่ต้องจัดเตรียมเพื่อปูพื้นได้แก่ พื้นเรียบขัดมัน ระดับพื้นต้องมีความเรียบเสมอกัน พื้นพรม จำเป็นต้องนำพรมออกก่อน และจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อย สำหรับพื้นกระเบื้องสามารถติดตั้งพ้นไม้ลามิเนตได้ทันทีแต่ต้องแน่ใจว่าไม่มีการหลุดร่อนของกระเบื้อง  ควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ในส่วนพื้นไม้ปาร์เก้ อาจมีปลวกอยู่ภายใต้พื้นเดิมแนะนำให้ทำการกำจัดปลวกให้เรียบร้อยให้หมดก่อนแล้วจึงเริ่มดำเนินการติดตั้งพื้นไม้ จะเห็นได้ว่าการเตรียมพื้นที่รูปแบบต่างๆสำหรับปูพื้นให้พร้อมนอกจากจะทำให้การปูพื้นสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดเวลาในการติดตั้งและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงไปในตัวได้อีกด้วยLeave a Reply.