สำหรับคอกไม้กั้นเมื่อนำมาประยุกต์ต่อเติมหรือทำการประกอบเข้ากับพาเลทไม้   เปรียบเสมือนพาเลทได้แปลงร่างเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้น   ทำให้ได้รับความนิยมในการนำคอกไม้กั้นมาประกอบเข้ากับพาเลท    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและขนถ่ายสินค้า โดยข้อดีจะเป็นการลดต้นทุนการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมาก เพราะคอกไม้กั้นเมื่อนำมาประกอบกัน   พาเลทจะสามารถทำหน้ากั้นและปิดเหมือนกับเป็นกล่องบรรจุสินค้าที่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กที่ทรงพลังไม่น้อยหน้ากว่าตู้คอนเทนเนอร์ตัวจริงซะเท่าไหร่หนัก ทำให้ดูเป็นการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับวัสดุอุปกรณ์สองชนิดได้อย่างลงตัว สำหรับพาเลทแล้วถือได้ว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน และสร้างประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม จึงไม่แปลกถ้าหากมีการนำคอกไม้กั้นสินค้ามาประกอบแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายLeave a Reply.